X
GO

 

Waarom TACO ?

De nood aan individuele teeltvoorlichting neemt steeds verder toe en wordt nog versterkt door de stijgende productiekosten, de groei en de specialisatie van de bedrijven.

Wij denken mee met de teler en werken naar teeltoptimalisatie toe door onder andere kostenreductie, kwaliteitsverbetering, productieverhoging, oogstzekerheid, teeltafwisseling, bemesting, gewasbescherming, ...

 

Hoe werkt TACO ?

De voorlichting gebeurt door ervaren onafhankelijke voorlichters en wordt ondersteund door de proeftuinen PCG (Kruishoutem) en Inagro (Rumbeke- Beitem).

De advisering of ondersteuning vindt plaats op bedrijfs- en/of perceelsniveau tegen betaling.

De teeltbegeleiders hebben door hun ervaring een ruime algemene kennis van de openluchtgroenten waardoor naast teelttechnische vragen ook andere aspecten van de bedrijfsvoering aan bod kunnen komen.

Belangrijk om weten: Producenten die aangesloten zijn bij een telersvereniging kunnen eventueel gebruik maken van GMO-tussenkomst.

 

Nieuwe teeltbegeleider David Fonteyne start vanaf 11 juni 2019

We zijn blij dat we binnenkort een nieuwe sterk gemotiveerde teeltbegeleider mogen verwelkomen binnen TACO.  De adviesverlening die uitgevoerd werd door Liesbet Bruyneel zal verder gezet worden door David Fonteyne. Het vertrek van Liesbet vinden veel telers jammer, maar David is de geschikte persoon om het advieswerk van Liesbet over te nemen.

David Fonteyne is 35 jaar en woont in Merkem. Hij is afkomstig uit een landbouwersgezin en heeft dus nauwe affiniteiten met de land- en tuinbouwsector. Na zijn studies Bachelor landbouw is David 10 jaar actief geweest in de groentesector. Hij heeft een ruime werkervaring in de openlucht groententeelt door in verschillende sectoren gewerkt te hebben: als teeltbegeleider bij de diepvriesindustrie en als vertegenwoordiger bij een fytohandel. Zijn expertise zit momenteel vooral bij algemene gewasbescherming van schermbloemigen, prei, courgette en kolen. Vanuit TACO zal hij ook verder expertise ontwikkelen op vlak van bemesting en algemeen teeltadvies in deze teelten. 

Vanaf 11 juni zal David starten bij TACO.  Liesbet is nog werkzaam bij TACO tot 1 juli.

Klik hier naar de contactgegevens van David.