X
GO

Courgette

Na een enorme stijging van het areaal courgettes zien we de laatste jaren eerder een stagnatie.  Zowel voor verse markt als voor industrie wordt ongeveer 700 ha geteeld in België.  Afhankelijk van de afzet van de courgettes worden andere eisen gesteld; waar een hoge productie per plant belangrijk is voor industrie, zoeken we voor verse markt naar een teelt waar behoud van kwaliteit en productie hand in hand gaan. TACO geeft zowel voor verse markt als industrie advies: hierbij komen  rassenkeuze, planning, bemesting, gewasbescherming en irrigatie aan bod.