X
GO

 

Basispakket

Gedurende het volledige teeltseizoen kunt U een beroep doen op onze diensten. Het basispakket omvat één of meerdere bezoeken (totaal 1,5u) van de voorlichter aan de teler waarbij de teelt(en) en de knelpunten overlopen worden (inclusief communicatie via e-mail en telefoon).

 KOSTPRIJS

 Lid REO/INGRO

 Overige producenten

 Basispakket 1,5u

 € 215

 € 265

 Bijkomende prestaties

 € 90/uur

 € 110/uur

 

Individuele begeleiding

U kunt uw teelt(en) extra laten begeleiden door de voorlichters op regelmatige tijdstippen te laten komen.

De voorlichters maken, indien U dit wenst, een offerte op voor een abonnement zodat U steeds kunt inschatten wat de totale kostprijs van de voorlichting zal zijn.

Deze begeleiding kan bestaan uit regelmatige bezoeken aan percelen zodat op afgesproken tijdstippen een advies opgesteld wordt voor bemesting, gewasbescherming en andere teelttechnische aspecten.

Een enkel bezoek bij een probleemstelling is eveneens mogelijk. Offertes worden op maat gemaakt.

                                                   

 KOSTPRIJS

 Lid REO/INGRO

 Overige producenten

 Basis (berichten, mail, telefoon)

 € 80

 € 80

 Bijkomende prestaties

 € 90/uur

 € 110/uur

 

Verplaatsingskosten in West- en Oost-Vlaanderen zijn in de kostprijs inbegrepen. In de andere provincies of in het buitenland is de kostprijs voor de verplaatsing 0,5 euro/km waarvan de eerste 50 km gratis.