X
GO

 

Waarom TACO ?

De nood aan individuele teeltvoorlichting neemt steeds verder toe en wordt nog versterkt door de stijgende productiekosten, de groei en de specialisatie van de bedrijven.

Wij denken mee met de teler en werken naar teeltoptimalisatie toe door onder andere kostenreductie, kwaliteitsverbetering, productieverhoging, oogstzekerheid, teeltafwisseling, bemesting, gewasbescherming, ...

 

Hoe werkt TACO ?

De voorlichting gebeurt door ervaren onafhankelijke voorlichters en wordt ondersteund door de proeftuinen PCG (Kruishoutem) en Inagro (Rumbeke- Beitem).

De advisering of ondersteuning vindt plaats op bedrijfs- en/of perceelsniveau tegen betaling.

De teeltbegeleiders hebben door hun ervaring een ruime algemene kennis van de openluchtgroenten waardoor naast teelttechnische vragen ook andere aspecten van de bedrijfsvoering aan bod kunnen komen.

Belangrijk om weten: Producenten die aangesloten zijn bij een telersvereniging kunnen eventueel gebruik maken van GMO-tussenkomst.